Incù E Funtanaccie, A Bertulaccia é stata a funtana di I Muntichjesi, sin’à unn’ ottantina d’anni fa, quandu U Sgio Ceccè ghjunse in paese l’acqua di A Maistraccia:  tre funtane surtite da l’usina:  una à U Paisolu, una à U Muchju e una à U Muntichju.


Sottu a strada chi, tant’anni dopu, é puru  ghjunta in A Nuvale, avìanu fattu una volta in cimentu, e sottu ci s’é sempre A Bertulaccia.  Sopra à u cannone c’é una data pinta:  1910.  L’averanu fatta tandu a funtana?  Forse, perchi, nenzu, strada ùn ci ne duvìa esse.  Ma ci serà stat’una surgente induve a ghjente pudìa piglià a so acqua.  Dunque A Bertulaccia, digià nenzu 1910, era una di e funtane di I Muntichjesi, forse a più praticata.


L’acqua di A Bertulaccia era legera e appreziata da tutti.  Face chi, sin’à pochi anni fa, a più perte di e famiglie andavanu à empiesine una ceretta almeno due volti u ghjornu, a meziornu e a sera.  Si videanu donne e zitelli, e, ancu qualchi volta, omi, andà, soli o in cumpagnia, sin’à a funtana e voltà spiccendusi per ghjunghje l’acqua fresca in casa induv’ell’ùnn eranu ancu ghjunti i “frigo”.


Nenzu a guerra di Trenta-nove voltonu, in “ritirata”, quatr’o cinque culuniali muntichjesi.  Avianu tempu e tempu per spassighjà, per tirassi dui passi pè A Bertulaccia e pè I Temponi:  a strada era piana e vitture ùn ci ne passava.  S’arricordavanu di a funtana e era u so piecere d’andà ancu à beiesi u so pastizzu sott’à a volta di 1910.


Sott’à a volta hanu subitu vistu chi nunda avìa cambiatu; c’era qualchi teghja messa  per  arrivà sin’à a funtana, ma l’acqua stanghjava e, di le volti, ci vulìa ancu à “zaccaglià” à mezz’acqua. 


E cusì, unu di ssi culuniali, Ceccè, ch’era statu pulizzeru à U Maroccu, si messe in capu di “mudernizzà" A Bertulaccia.  Ceccè avìa calculatu u so affare:  prima trovà i solli e dopu sentesi incù Mertinu ch’era maestru di muru.


E i trovò i solli Ceccè.  Simpaticu e alegru, sempre ridendu e scherzendu, passava parecchje stonde nant’à a strada di A Bertulaccia, moltu più à l’ora di e cerette, e spiegava à tutti cio ch’ellu circava à fà.  E tutti si cionfavanu in stacca pè u rinnovu di a funtana e per fà piecè à Ceccè…


Dumenicu era paisolacciu ma ogni ghjornu falava pè u Chjassone per andà à a so mandria in U Pedi-Susinu.  In fondu di u chjassu trovava à Ceccè e inseme chjachjeravanu e ridìanu.  Una sera, zitellucciu di sette o ott’anni, mi ci trovai anch’eo e mi riccordu chi Ceccè spiégò u so prugettu e chi Dumenicu ci cuntribuì anch’ellu, cume tant’altri Perdulacci.  L’idea di Ceccè piecìa veramente à tutti…


E Mertinu cumminciò  a so opera.  Cimentò tuttu u spaziu sott’à a volta e sott’à u cannone fece un beitoghju per l’enimali.  Un bellissimu travagliu.  Tuttu era cambiatu e, à A Bertulaccia, ci si venìa ancu più vulenteri.  E cusì durò sin’à l’arrivu di i frigos. 


Oghje, A Bertulaccia tira sempre ma a so acqua ùn disseta più ne ghjente ne enimali.  L’erburatura longu u chjassucciu chi perte da u stradone e fala sin’à a volta unn’é più quella di i tempi di Ceccè e di Mertinu.  Oghje ci so i “bambou”, ghjunti anch’elli da l’antiche culunie francesi.  Ma micca attemp’à Ceccè.La Bertulaccia


Avec les Funtanaccie, la Bertulaccia a été la fontaine des habitants du Muntichju, jusqu'à il y a environ quatre-vingts quand le "sgio" Ceccé amena l’eau de la Maistraccia:  trois fontaines sorties de l'usine:  une au Paisolu, une au Muchju et une au Muntichju.


Sous la route qui tant d'années après est enfin arrivée à Novale, on avait fait une voûte en ciment, et dessous coule toujours la Bertulaccia.  Au-dessus de son canon il y a une date peinte:  1910.


Date-t-elle de cette époque la fontaine?  Sans doute, parce que, avant, il ne devait pas y avoir de route.  Mais il devait y avoir une source où les gens pouvaient prendre leur eau.  Donc la Bertulaccia, même avant 1910, était  une des fontaines des habitants du Muntichju, sans doute celle qu'ils utilisaient le plus.


L'eau de la Bertulaccia était légère et appréciée de tout le monde.  Ce qui fait que, jusqu’à quelques années en arrière, la plupart des familles allaient remplir une cruche au moins deux fois par jour, à midi et le soir. 


On voyait des femmes et des enfants, et même quelquefois des hommes, aller, seuls ou accompagnés, jusqu'à la fontaine et revenir en se dépêchant, pour rapporter l'eau fraîche à la maison où les "frigos" n'étaient pas encore arrivés.


Avant la guerre de trente-neuf revinrent à la retraite quatre ou cinq coloniaux habitants du Muntichju.  Ils ne manquaient pas de temps pour se promener, pour faire deux pas vers la Bertulaccia et les Temponi:  la route était plane et il n'y avait pas de voitures. 


Ils se souvenaient de la fontaine et c'était pour eux un plaisir d'aller même boire leur pastis sous la voûte de 1910.


Sous la voûte ils ont tout de suite vu que rien n’avait changé; on avait posé quelques pierres pour permettre d'arriver à la fontaine, mais l'eau stagnait et il fallait parfois même patauger au milieu de l'eau.


C'est ainsi qu'un de ces coloniaux, Ceccé qui avait été policier au Maroc, se mit en tête de moderniser la Bertulaccia.  Ceccé avait bien réfléchi à son affaire:  dans un premier temps, trouver l'argent et ensuite se mettre d'accord avec Mertinu qui était un maçon chevronné.


Et Ceccé a bien trouvé l'argent.  Sympathique et gai, toujours riant et plaisantant, il passait de longs moments sur la route de la Bertulaccia, tout particulièrement à l'heure des cruches et il expliquait à tout le monde ce qu'il cherchait à faire.  Et tout le monde mettait la main à la poche pour la réfection de la fontaine et pour faire plaisir à Ceccé. 


L'idée de Ceccé séduisait vraiment tout le monde.


Dumenicu était un habitant du Paisolu mais tous les jours il descendait par le chjassone, grand sentier reliant les hameaux, pour aller à sa bergerie de Pedi-Susinu.  Au bout du sentier, il rencontrait Ceccé et ensemble ils bavardaient et riaient.


Un soir, petit garçon de sept ou huit ans, je me trouvais là moi aussi et je me rappelle avoir entendu Ceccé expliquer son projet; Dumenicu y contribua lui aussi comme tant d'autres Pietrolais.


Et Mertinu commença ses travaux.  Il cimenta tout l'espace sous la voûte et sous le canon il fit un abreuvoir pour les animaux.  Un très beau travail. Tout avait changé et on venait encore plus volontiers à la Bertulaccia. 


Et cela dura ainsi jusqu'à l'arrivée des frigos.


Aujourd'hui la Bertulaccia coule toujours mais son eau ne désaltère plus ni gens ni animaux.  La végétation le long du petit chemin qui part de la route et descend jusqu'à la voûte n'est plus celle de l'époque de Ceccé et de Mertinu.


Aujourd'hui il y a des bambous, arrivés eux aussi des anciennes colonies françaises.  Mais pas en même temps que Ceccé.


Traduction des trois sœurs Straboni-> Retour à la liste des textes


-> Texte suivant

A Bertulaccia